Foreningen af dominerende kvinders mænd
 
 

 

temp0049_fr_nw   temp0049_fr_ne
 

FDKM

 

Velkommen til FDKM’s hjemmeside.

 

FDKM er en forkortelse af Foreningen af Dominerende Kvinders Mænd.

Foreningen har til formål at understøtte mænd, der domineres af deres partner, blandt andet gennem socialt samvær og indtagelse af mad og drikke (gerne alkoholiske).

Foreningen var tidligere opdelt i to underforeninger: FDKM (faderorganisationen) og FDKM-U (ungdomsorganisationen) men grundet selv de ungdommeliges aldring blev det besluttet at nedlægge den afdeling i foreningen.Med tiden planlægges en ny underafdeling FDKM-S (senior).

Foreningen afholder generalforsamling én gang om året, senest i forbindelse med den årlige julefrokost i december.

Efter beslutning på seneste Generalforsamling optages der ikke flere medlemmer i foreningen. Dette til trods for, at den potentielle medlemsskare er nærmest uendelig.

 
temp0049_arrow   Om hjemmesiden

 

Hjemmesiden er blevet til i samarbejde mellem foreningens medlemmer, hvor historiske fakta er søgt sammenholdt med de skrøner og historier, der gennem tiden er gået fra mund til øre og ofte er blevet overdraget igennem rusens tåger. Således tages der forbehold for kildernes ædruelighed og sandfærdighed.

Af hensyn til medlemmerne - og ikke mindst deres familier og fremtidige karrieremuligheder - har vi valgt at afskærme det lukkede medlemsafsnit fra nysgerrige øje.

 Lidt vise ord:

I går blev det offentliggjort af universitetsstuderende, at resultatet af en ølundersøgelse viste tilstedeværelsen af kvindelige hormoner i øl. Mænd bør tage mængden af deres ølforbrug op til overvejelse. Teorien er at øl indeholder kvindelige hormoner (hops phytoestrogens) og ved at drikke nok øl, vil mænd blive til kvinder!

For at afprøve teorien, blev 100 mænd sat til at drikke 15 øl inden for to timer. Det blev observeret, at 100% af testpersonerne:

1) Blev tykkere

2) Talte meget uden at give mening

3) Blev ekstremt kærlige

4) Ikke kunne køre bil

5) Ikke kunne tænke rationelt

6) Skændtes over ingenting

7) Blev nødt til at sidde ned og tisse

8) Nægtede at undskylde, selvom de tydeligvis tog fejl.

- Flere tests var overflødige

 
temp0049_fr_sw   temp0049_fr_se