FDKM

Velkommen til FDKM’s hjemmeside.

 

FDKM er en forkortelse af Foreningen af Dominerende Kvinders Mænd.

Foreningen har til formål at understøtte mænd, der domineres af deres partner, blandt andet gennem socialt samvær og indtagelse af mad og drikke (gerne alkoholiske).

Foreningen var tidligere opdelt i to underforeninger: FDKM (faderorganisationen) og FDKM-U (ungdomsorganisationen) men grundet selv de ungdommeliges aldring blev det besluttet at nedlægge den afdeling i foreningen. Derimod er der nu oprettet en ny afdeling underafdeling, nemlig FDKM-S (senior).

Foreningen afholder generalforsamling én gang om året, senest i forbindelse med den årlige julefrokost i december.

Efter beslutning på seneste Generalforsamling optages der ikke flere medlemmer i foreningen. Dette til trods for, at den potentielle medlemsskare er nærmest uendelig.